AUTEURSRECHT OP FOTO’S:  10 GEBODEN VOOR GEBRUIKERS VAN VAKFOTOGRAFIE

  1. Respecteer het auteursrecht op foto’s
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf
  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie

bron: beroepsorganisatie voor professionele fotografen

De fotograaf krijgt automatisch auteursrecht op al zijn of haar foto’s. Dit houdt onder andere in dat alleen de fotograaf beslist wat er mee mag gebeuren. Indien de fotograaf anderen daarvoor toestemming geeft, mogen de foto’s gebruikt worden in bijvoorbeeld (school)boeken, op posters en ansichtkaarten, of in een cd-boekje.

De fotograaf kan aan deze toestemming financiële voorwaarden verbinden. Eigenlijk verkoopt de fotograaf u een licentie voor een bepaald gebruik, tijdsduur en plaats. Het is belangrijk de voorwaarden van de licentie zorgvuldig met elkaar af te spreken en, bij voorkeur schriftelijk, vast te leggen.

De fotograaf behoudt altijd zijn/haar persoonlijkheidsrecht op de werken. Dit houdt onder andere in dat hij/zij bezwaar kan maken als anderen het werk verminken of aantasten, het een andere naam geven of er de naam van iemand anders (die van henzelf bijvoorbeeld) bij zetten.

De bedoeling van het auteursrecht is dat auteurs, en dus ook fotografen, in staat zijn hun creaties commercieel te (laten) exploiteren en dat anderen niet zonder toestemming aan hun geestelijk eigendom komen. Voor het gebruik van foto’s waarvan de maker onvindbaar is bestaat de mogelijkheid een vrijwaringscontract te krijgen bij de Stichting FotoAnoniem. Deze is ondergebracht bij Burafo.

bron: auteursrecht.nl